Miesiąc: kwiecień 2018

Język niemiecki szansą na sukces osobisty i zawodowy…

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Zielonej Górze prowadzi grupy językowe, w których realizowany jest program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Uczniowie naszej szkoły oprócz konieczności zdawania za parę lat obowiązkowej matury pisemnej i ustnej z j. niemieckiego mają bardzo wiele możliwości udziału …

Niemieckie potyczki językowe.

Tegoroczne zmagania z językiem niemieckim organizowane po raz kolejny w ramach Tygodnia Kultury Niemieckiej (16.04-20.04.2018) skupiły ponad 30 uczniów klas 1-4 LO (Liceum Ogólnokształcącego) i TZ (Technikum Zawodowego). Uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności leksykalno- gramatyczne biorąc udział w Szkolnej Olimpiadzie Języka Niemieckiego. Szkolny Drużynowy Konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Kto chciał się sprawdzić ze znajomości …

Deutsch na luzie na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Nasi uczniowie uczestniczyli kolejny raz w konwersatorium Deutsch na luzie prowadzonym w polsko-niemieckim dwugłosie, którego celem jest pogłębienie wiedzy o języku i szeroko pojętej kulturze naszego zachodniego sąsiada. Zaproponowane przez pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UZ tematy dotykają problemów bieżących, niekiedy mając za zadanie w przystępny i atrakcyjny sposób przekazać pewną wiedzę, a innym razem bawiąc …

Finał Wojewódzki Konkursu Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Do finału, który odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim 15.03.2018 zakwalifikowało się 6 drużyn. Pytania finałowe były już o większym stopniu trudności, oraz sprawdzały wiedzę nie tylko krajoznawczą. Uczestnicy musieli rozwiązać zadania gramatyczne oraz wykazać się znajomością przysłów niemieckich. Zdobyliśmy 1. miejsce !!. Byliśmy lepsi niż uczniowie ze szkół w Zielonej Górze, Świebodzinie, Międzyrzeczu. 🙂 Iwona …

Deutsch na lUZie, a z sukcesem

            Kolejny raz propozycja wzięcia udziału w polsko-niemieckim konwersatorium w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego celem jest pogłębienie wiedzy  o języku i kulturze Niemiec spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły.  48-osobowa grupa pod opieką nauczycieli: I. Wysockiej, A. Góral, W. Stankiewicza oraz J. Kiliana  uczestniczyła w wykładzie …