II. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego -online

 

 

 

 

 

 

II. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego -online

    Dnia 19 listopada 2020 odbył się finał II edycji Otwartego Dyktanda z języka niemieckiego, którego organizatorem było Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej z Zielonej Góry.

            W obecnej sytuacji epidemicznej musieliśmy zmienić jego formułę i eliminacje przeprowadzić w rodzimych placówkach uczestników, jednak nadzorując ściśle ich przebieg.  Do udziału zaprosiliśmy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Powiatu Zielonogórskiego.       

            Konkurs był skierowany do czterech grup wiekowych- uczniów szkoły podstawowej klasy 4-6,oraz 7-8, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, podzielonych na dwie grupy: klasy 1-2,oraz 3-4. Udział w eliminacjach szkolnych wzięły łącznie 242 osoby, dwukrotnie więcej, niż w roku ubiegłym.

            Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały już od początku października. Dla wszystkich szkół, które zgłosiły swój akces udziału zostały przygotowane odpowiednie dokumenty (Załącznik 1.) oraz arkusze dyktanda do przeprowadzenia eliminacji na etapie szkolnym (Załącznik 2.). Nad całością i prawidłowością przebiegu czuwała cały czas komisja konkursowa. Również do tego celu stworzono na etapie szkolnym jednolitą aplikację discord z kanałem konkursowym Dyktando 2020, administrowaną przez 5 weryfikatorów, którzy dokonywali rejestracji wszystkich uczestników. (Załącznik 3.).

Etap eliminacji szkolnych został przeprowadzony 05.11.2020. W załączeniu zrzuty arkuszy konkursowych  (Załącznik 4.), oraz dokumentacja fotograficzna z tego etapu (Załącznik 5.).  Po otrzymaniu prac konkursowych zostały sporządzone protokoły z ich przebiegu. (Załącznik 6.)

Po wyłonieniu poszczególnych drużyn z każdej placówki rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia finału dla wszystkich uczestników w naszej szkolnej aplikacji Teams. W tym celu musiały zostać przydzielone finalistom adresy i hasła dostępu, równolegle taki sam proces przebiegał na aplikacji discord celem zapewnienia prawidłowości przebiegu konkursu. (Anhang 7./ Załącznik 7.)

Następnie każdy uczestnik został przydzielony do odpowiedniej grupy wiekowej i zostały mu przypisane na daną godzinę w dniu konkursu zadania (łącznie z godziną publikacji i wygaśnięcia zadania).  (Załącznik 8 .)

Konkurs dla każdej grupy trwał 1 godzinę i przebiegał bardzo sprawnie. Po spotkaniu z moderatorem konkursu na platformie i wyjaśnieniu zasad realizacji poszczególnych pytań oraz sposobie odsyłania zadań konkursowych uczestnicy w zakładce prace otrzymali 2 arkusze konkursowe: jeden przekierowywał ich do dyktanda online, drugi arkusz to zadania typu uzupełnianie luk w tekście do udostępnionego nagrania. (Załącznik 9 .)

Relacja live z przebiegu konkursu odbywała się na facebooku i instagramie. (Anhang 10./ Załącznik 10.)

Rywalizacja była bardzo zacięta, a ostateczny wynik finału musiała poprzedzić dogrywka w dwóch grupach wiekowych. (Anhang 11./ Załącznik 11.)

Wynik ostatecznej klasyfikacji:

grupa klasy 4-6 Szkoły Podstawowe

I m-ce    Jakub Theil  (SP nr 2w Nowej Soli )  

 II m-ce                 Gabriel Wozowczyk (SP nr 2 w Nowej Soli)   

III m-ce Jakub Helwig    (Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku)

grupa klasy 7-8 Szkoły Podstawowe

I m-ce    Kryś Samanata (SP w Czerwieńsku)

II m-ce Urbański Marcin (SP w Czerwieńsku)

III m-ce                Błażej Czajkowski (SP nr 2w Nowej Soli )   

grupa klasy 1-2 Szkoły Ponadpodstawowe

 

I m-ce    Wesołowska Amelia  (CKZiU Elektryk)

II m-ce  Zawadowska Aleksandra(CKZiU Elektryk)

III m-ce Mateusz Zych (LO im.K.Baczyńskiego)

 

grupa klasy 3-4 Szkoły Ponadpodstawowe

I m-ce    Maciejewski Jakub (CKZiU Elektryk)           

II m-ce  Hanna Stalińska (LO im.K.Baczyńskiego)

III m-ce Łysiak Julia (CKZiU Elektryk)

 

Niestety ze względów na szczególne obostrzenia wprowadzone w szkołach musieliśmy zrezygnować z oficjalnego zakończenia konkursu, a nagrody dla zwycięzców zostały przekazane opiekunom grup konkursowych i czekają na zwycięzców:).

sporządziła     Iwona Wysocka

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze