Ogłoszenie

Ze względu na znikome zainteresowanie biuro będzie tylko na ten czas otwarte, który zostanie telefonicznie uzgodniony z zainteresowaną osobą. Do Państwa dyspozycji są następujące numery telefonów:

 

 

 

          Przewodniczący Pan Bartłomiej Cyganek                                                 501 723 253

          Zastępczyni Przewodniczącego Pani Małgorzata Rusinowicz                  507 108 325

          Członek Zarządu Bolesław Bernaczek                                                      668 045 110

          Honorowy Przewodnioczący Jan Grzegorczyk                                         601 774 902