Język niemiecki szansą na sukces osobisty i zawodowy…

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Zielonej Górze prowadzi grupy językowe, w których realizowany jest program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Uczniowie naszej szkoły oprócz konieczności zdawania za parę lat obowiązkowej matury pisemnej i ustnej z j. niemieckiego mają bardzo wiele możliwości udziału …