Ogłoszenie

Ze względu na znikome zainteresowanie biuro będzie tylko na ten czas otwarte, który zostanie telefonicznie uzgodniony z zainteresowaną osobą. Do Państwa dyspozycji są następujące numery telefonów:                 Przewodniczący Pan Bartłomiej Cyganek                                            …

Zaproszenie

Wszyscy nasi członkowie, którzy najpóźniej do 13.maja 2022 r. uiścili swoją składkę członkowską, są zaproszeni:na nasze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwołuje na pisemne żądanie KomisjiRewizyjnej, na dzień 29.maja 2022 r. na godz. 13:00 (a przy braku quorum na 13:15) w siedzibienaszego Towarzystwa w Zielonej Górze przy ul. St. Żeromskiego 16A.Szerokie uzasadnienie konieczności, by takie Zgromadzenie …

Zawiadomienie

W dniu 12.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej – poniżej do pobrania protokół z obrad. W dniu 13.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej – poniżej do pobrania protokół z obrad oraz podjęte uchwały.      

Zawiadomienie

Zawiadomienie Uprzejmie informujemy, że zebranie  sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej  w Zielonej Górze   odbędzie się 27 marca 2022 r  o godz.13.00, w przypadku braku kworum o godz 13.15         w siedzibie naszego  Towarzystwa Ul. S.Żeromskiego 16 A W imieniu  Zarządu B.Bernaczek  Przewodniczący