Projekty młodzieżowe

Respekt dla profesjonalistów

Celem projektu było nabycie nowych umiejętności językowych, z naciskiem na językową orientację zawodową młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć życie zawodowe i znaleźć pracę w niemieckich firmach w regionalnej strefie przemysłowej. Ponadto ważnym aspektem była prezentacja dorobku zawodowego i językowego, wymiana doświadczeń, interakcja z otoczeniem firmy w obszarze przygranicznym. W ramach działań projektowych odbyły się warsztaty …

“Historia w pięknych miejscach i wspomnieniach zaklęta”

              “Historia w pięknych miejscach i wspomnieniach zaklęta”                              Historie zamknięte w osobistych wspomnieniach ludzi, pamiętnikach, listach, przedmiotach codziennego użytku a nawet przebojach z dawnych lat zostają w tym projekcie wydobyte z zapomnienia. Inicjatywa ma łączyć pamięć dawnych, niemieckich i polskich mieszkańców, z wyobrażeniem o historii, jakie mają …