Zaproszenie

Wszyscy nasi członkowie, którzy najpóźniej do 13.maja 2022 r. uiścili swoją składkę członkowską, są zaproszeni:na nasze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwołuje na pisemne żądanie KomisjiRewizyjnej, na dzień 29.maja 2022 r. na godz. 13:00 (a przy braku quorum na 13:15) w siedzibienaszego Towarzystwa w Zielonej Górze przy ul. St. Żeromskiego 16A.Szerokie uzasadnienie konieczności, by takie Zgromadzenie …

Zawiadomienie

W dniu 12.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej – poniżej do pobrania protokół z obrad. W dniu 13.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej – poniżej do pobrania protokół z obrad oraz podjęte uchwały.      

Zawiadomienie

Zawiadomienie Uprzejmie informujemy, że zebranie  sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej  w Zielonej Górze   odbędzie się 27 marca 2022 r  o godz.13.00, w przypadku braku kworum o godz 13.15         w siedzibie naszego  Towarzystwa Ul. S.Żeromskiego 16 A W imieniu  Zarządu B.Bernaczek  Przewodniczący

Stanowisko ZNSSK wobec prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce.

Szanowni Państwo, Przesyłamy Państwu w załączeniu oświadczenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w sprawie prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć również na naszej stronie internetowej www.vdg.pl oraz na profilu facebookowym Związku Firm Niemieckich. W razie jakichkolwiek pytań personel biura ZNTSKsłuży . Serdeczne pozdrowienia Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ul.J.Słowackiego 10 …

Nasz sprzeciw wobec ograniczenia środków na nauczanie języka mniejszości

Poprzez pisma wystosowane do czołowych polityków naszego regionu pragniemy wyrazić sprzeciw wobec krzywdzącej środowisko mniejszości narodowych i etnicznych decyzji podjętej przez posłów na posiedzeniu sejmu w dniu 17 grudnia 2021, w sprawie przegłosowania i przyjęcia ustawy budżetowej, która zawiera poprawkę poselską zmniejszającą finansowanie nauki języka mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach o prawie 40 milionów …

Bajeczne smaki na szlaku przedświątecznej magii. Dziedzictwo regionu.

  Ideą projektu było poznanie historii regionu od kuchni. Młodzi członkowie odwiedzili miejsca o znaczeniu kulinarnym i historycznym. Podczas swojej odkrywczej wyprawy nie tylko odkryli regionalne specjały, ale także poznali ich historię, a następnie sprawdzili swoje kulinarne umiejętności w przygotowywaniu potraw. Punktem kulminacyjnym projektu była wycieczka do Wrocławia, europejskiego miasta kultury, z jarmarkiem bożonarodzeniowym i …

III. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego

      III. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego     Dnia 09 listopada 2021 odbyły się rozgrywki konkursowe w ramach III edycji Otwartego Dyktanda z języka niemieckiego, którego organizatorem było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej, a patronat nad nimi objął Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.             W obecnej sytuacji epidemicznej musieliśmy zmienić jego …