Spotkanie z Panem Ambasadorem RFN (list p. ambasadora)

List od ambasadora Republiki Federalnej Niemiec

Dnia 30.05.2017 odbyło się w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości niemieckiej w Zielonej Górze spotkanie z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec, Panem Rolf’em Nikel. Podczas tegoż spotkania przedstawiliśmy naszemu szanownemu gościowi aktywność towarzystwa, jego historią, a także nasze zamiary na przyszłość. Poniżej zamieszczamy list, który otrzymaliśmy od Pana Ambasadora po spotkaniu.

Szanowny Panie przewodniczący,

chciałbym Panu serdecznie podziękować za Pana gościnność i spotkanie z mniejszością niemiecką podczas mojej wizyty w Zielonej Górze dnia 30.05.2017.

Chcę zwrócić uwagę na to, jak pięknym i płodnym kulturalnie regionem Państwo dysponujecie oraz jak mocno mniejszość niemiecka jest w nim zakorzeniona. Chciałbym zmotywować Pana oraz Pańskich kolegów i koleżanki do dalszej wytężonej pracy na rzecz podtrzymywania i dbałości o niemiecki język oraz dziedzictwo.

Państwa organizacja jest nie tylko pomostem łączącym Polskę i Niemcy, lecz także łączącym mniejszość ze społeczeństwem większości.

Chciałbym wspomóc oraz wnieść swój wkład do zacieśniania tych więzi i w związku z tym cieszę się na dalszą współpracę z Państwem.

Serdecznie pozdrawiam,

Rolf Nikel