Deutsch na luzie na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Nasi uczniowie uczestniczyli kolejny raz w konwersatorium Deutsch na luzie prowadzonym w polsko-niemieckim dwugłosie, którego celem jest pogłębienie wiedzy o języku i szeroko pojętej kulturze naszego zachodniego sąsiada. Zaproponowane przez pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UZ tematy dotykają problemów bieżących, niekiedy mając za zadanie w przystępny i atrakcyjny sposób przekazać pewną wiedzę, a innym razem bawiąc się możliwościami języka niemieckiego.

Iwona Wysocka