Język niemiecki szansą na sukces osobisty i zawodowy…

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Zielonej Górze prowadzi grupy językowe, w których realizowany jest program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Uczniowie naszej szkoły oprócz konieczności zdawania za parę lat obowiązkowej matury pisemnej i ustnej z j. niemieckiego mają bardzo wiele możliwości udziału w różnych formach wymiany zagranicznej- realizują projekty interdyscyplinarne, uczestniczą w konkursach przedmiotowych, a także odbywają staże zawodowe w Niemczech. Aby umożliwić, jak najlepsze przygotowania się do tego typu „wyzwań” zaproponowaliśmy uczniom chętnym naszą ofertę udziału w tych zajęciach. Zajęcia te umożliwiają przygotowanie wielu ciekawych projektów skierowanych do uczniów uzdolnionych językowo, ale również takich, których do tego języka należy przekonać innymi ciekawymi formami pracy. I tak dla uczniów, którym j. niemiecki nie sprawia trudności zaproponowaliśmy udział w szeregu konkursów językowych –pierwszym z nich był zorganizowany przez Wyższe Szkoły Bankowe „ Pokaż nam język”. Uczniowie nasi zakwalifikowali się do finału regionalnego w Poznaniu. Co roku organizujemy Tydzień Kultury Niemieckiej- w ramach którego przeprowadzamy olimpiadę na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, oraz konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Wyłonieni zwycięzcy zakwalifikowali się w tym roku do szczebla wojewódzkiego Turnieju Językowego w Słubicach – na miejsca,fertig, go.. i Zielonej Górze (Turniej Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych) Ponadto, aby uczniów zachęcić z jednej strony do samodzielnej pracy, ale również podkreślić ważny element pracy grupowej i zespołowej, organizujemy turnieje w ramach klas. Celem ich jest stworzenie ciekawych materiałów na konkurs skierowany do gimnazjalistów: „Deutsch ist cool“. Każda z klas opracowuje określony temat. Tematy odnoszą się do znanych osobistości ze świata kultury, czy polityki, niemieckiej kuchni, literatury, bądź niemieckich Noblistów. Efektem końcowym jest produkt w postaci gazetki ściennej, quizu, ulotki. Nasi uczniowie uczestniczą również w działaniach zaproponowanych przez Uniwersytet Zielonogórski.

Iwona Wysocka