Respekt dla profesjonalistów

Celem projektu było nabycie nowych umiejętności językowych, z naciskiem na językową orientację zawodową młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć życie zawodowe i znaleźć pracę w niemieckich firmach w regionalnej strefie przemysłowej. Ponadto ważnym aspektem była prezentacja dorobku zawodowego i językowego, wymiana doświadczeń, interakcja z otoczeniem firmy w obszarze przygranicznym.

W ramach działań projektowych odbyły się warsztaty zawodowe, szkolenia z tokarek CNC, warsztaty językowe oraz wizyty studyjne w firmie praktyk, młodzi ludzie mieli wgląd w życie zawodowe.

 

Wdrożenie projektu

Młodzież wzięła udział w 40-godzinnym szkoleniu w okresie od 18.11.2021 do 30.11.2021. Na początku przystąpili do testu diagnostycznego, aby trener mógł ocenić ich kwalifikacje zawodowe. Następnie odbyło się szkolenie w zakresie programowania na maszynach CNC i frezowanie CNC, którym towarzyszyły warsztaty językowe, aby uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności w zakresie języka fachowego i kwalifikacji zawodowych. Jako podsumowanie części teoretycznej uczestnicy szkolenia przystąpili do testu weryfikującego ich umiejętności po odbyciu szkolenia.

Dużym atutem były wizyty studyjne w niemieckich firmach w regionalnej strefie przemysłowej, m.in.: GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH, Getriebebau NORD.

Zainteresowanie młodych osób ubiegających się o pracę w tych firmach jest duże, ale do zdobycia tej pracy niezbędne są również umiejętności specjalistyczne i językowe w miejscu pracy. Szkolenie z programowania CNC, nauka nowych języków programowania oraz poznanie terminów technicznych w języku niemieckim z pewnością zwiększa szansę na atrakcyjną pracę.

Osiągnięcie zamierzonych celów projektu

Głównym celem tego projektu było zdobycie nowych kwalifikacji językowych i zawodowych, które mogłyby ułatwić młodym ludziom wejście w środowisko pracy zawodowej. Cel ten został osiągnięty: 10 osób rozpoczęło i zakończyło szkolenie z sukcesem. Średni wynik pretestu wyniósł 39%.Najtrudniejsze zadania dla uczestników kursu dotyczyły terminologii technicznej. Biorąc pod uwagę wyniki testu wstępnego,podczas realizacji treści kursu  dostosowano do potrzeb i możliwości uczestników warunki, środki, metody i formy kształcenia. Szkolenie zostało przeprowadzone z różnymi rodzajami form szkoleń. Przy wprowadzaniu nowego materiału i pracy z materiałem audiowizualnym najskuteczniejsza była praca z większą grupą.

Uczestnikom przedstawiono warunki do osiągnięcia efektów uczenia się, w tym metody i formy organizacyjne, m.in. dobrze wyposażone laboratoria ze stanowiskami ćwiczeniowymi, stanowiskiem komputerowym podłączonym do sieci lokalnej z dostępem do Internetu oraz prezentacjami z materiałami dydaktycznymi, z rzutnikiem, słownikami technicznymi w wersji elektronicznej.

Trener przygotował zestawy ćwiczeń z instrukcjami, pakietami do nauki oraz elektronicznymi kartami pracy.

Wszystkie zastosowane formy, środki i metody pozwoliły na wzrost wiedzy o 33,75% po analizie  testu post, średni wynik testu wyniósł 73,125%

Dużą zaletą były wizyty studyjne w regionalnej strefie przemysłowej w niemieckich firmach: m.in. GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH, Getriebebau NORD . Zainteresowanie młodych osób ubiegających się o pracę w tych firmach jest duże, ale do zdobycia tej pracy niezbędne są również umiejętności specjalistyczne i językowe w miejscu pracy. Szkolenie z programowania CNC, nauka nowych języków programowania oraz terminów technicznych w języku niemieckim z pewnością zwiększają szansę na atrakcyjne miejsce pracy.

Zgodnie ze strategią rozwoju mniejszości niemieckiej, projekt ma na celu osiągnięcie dobrych umiejętności językowych z uwzględnieniem typowych wyrażeń technicznych na poziomie native speakera, ponieważ są one niezbędne, aby młodzi ludzie dobrze orientowali się w środowisku zawodowym.

 

Iwona Wysocka