III. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego

 

 

 

III. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego

 

 

Dnia 09 listopada 2021 odbyły się rozgrywki konkursowe w ramach III edycji Otwartego Dyktanda z języka niemieckiego, którego organizatorem było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej, a patronat nad nimi objął Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

            W obecnej sytuacji epidemicznej musieliśmy zmienić jego formułę i eliminacje przeprowadzić w rodzimych placówkach uczestników, jednak nadzorując ściśle ich przebieg i przygotować dokumentację z całego przebiegu- szkolnych eliminacji i rozgrywek finałowych.  Do udziału zaprosiliśmy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Powiatu Nowosolskiego oraz współpracujące z nami Powiatu Zielonogórskiego.    

            Konkurs był skierowany do czterech grup wiekowych- uczniów szkoły podstawowej klasy 4-6,oraz 7-8, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, podzielonych na dwie grupy: klasy 1-2,oraz 3-4. W eliminacjach szkolnych wzięło udział łącznie 251 osób, jeszcze więcej, niż w roku ubiegłym. Uczestnicy mieli do uzupełnienia od 10-20 luk w czytanym tekście niemieckim.

Do kolejnego etapu -rozgrywek finałowych 23.11.2021 zakwalifikowało się 15 uczestników na poziomie klas 4-6 szkół podstawowych, 25 osób z klas 7-8 SP, oraz 15 osób w kategorii klas 1-2 oraz 16  z klas 3-4 szkół ponadpodstawowych.

Po wyłonieniu poszczególnych drużyn z każdej placówki rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia finału dla wszystkich uczestników ze szkół podstawowych w naszej szkolnej aplikacji Teams. W tym celu musiały zostać przydzielone finalistom adresy i hasła dostępu, równolegle taki sam proces przebiegał na aplikacji discord celem zapewnienia prawidłowości przebiegu konkursu.

Następnie każdy uczestnik został przydzielony do odpowiedniej grupy wiekowej i zostały mu przypisane na daną godzinę w dniu konkursu zadania (łącznie z godziną publikacji i wygaśnięcia zadania).  

Konkurs dla każdej grupy trwał 1 godzinę i przebiegał bardzo sprawnie. Po spotkaniu z moderatorem konkursu na platformie i wyjaśnieniu zasad realizacji poszczególnych pytań oraz sposobie odsyłania zadań konkursowych uczestnicy w zakładce prace otrzymali 2 arkusze konkursowe: jeden arkusz to zadania typu uzupełnianie luk w tekście do udostępnionego nagrania, następnie uczestnicy byli przekierowani na specjalnie przez moderatora przygotowaną platformę z zadaniami wielokrotnego wyboru do wysłuchanego tekstu.  

Konkurs finałowy dla uczestników ze szkół średnich odbył się stacjonarnie i miał również przebieg dwuetapowy, uczestnicy otrzymali 2 arkusze konkursowe: jeden arkusz to zadania typu uzupełnianie luk w tekście do udostępnionego nagrania, następnie uczestnicy byli przekierowani na specjalnie przez moderatora przygotowaną platformę z zadaniami wielokrotnego wyboru do wysłuchanego tekstu.  Oba typy zadań były punktowane.

Relacja live z przebiegu konkursu odbywała się na facebooku i instagramie.

07 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu szkolnego oraz rozgrywek finałowych. Zwycięzcy obu etapów-24 osoby- zostali uhonorowani nagrodami zakupionymi dzięki wsparciu tego projektu przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu/Opolu.

Bardzo dziękuję uczestnikom konkursu, nauczycielom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu tego przedsięwzięcia.

 

Do przyszłego roku!

Iwona Wysocka

 

Laureaci III Otwartego Dyktanda z j.niemieckiego etapu szkolnego

 

Ostateczna klasyfikacja konkursowa/  Endgültige Wettbewerbsbewertung