Nasz sprzeciw wobec ograniczenia środków na nauczanie języka mniejszości

Poprzez pisma wystosowane do czołowych polityków naszego regionu pragniemy wyrazić sprzeciw wobec krzywdzącej środowisko mniejszości narodowych i etnicznych decyzji podjętej przez posłów na posiedzeniu sejmu w dniu 17 grudnia 2021, w sprawie przegłosowania i przyjęcia ustawy budżetowej, która zawiera poprawkę poselską zmniejszającą finansowanie nauki języka mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach o prawie 40 milionów złotych.