Stanowisko ZNSSK wobec prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce.

Szanowni Państwo,
Przesyłamy Państwu w załączeniu oświadczenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w sprawie prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce.
Wszystkie aktualne informacje można znaleźć również na naszej stronie internetowej www.vdg.pl oraz na profilu facebookowym Związku Firm Niemieckich.
W razie jakichkolwiek pytań personel biura ZNTSKsłuży .

Serdeczne pozdrowienia
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
ul.J.Słowackiego 10
45-364 Opole
tel.: 0048 77 454 78 78, wew: 104