Zawiadomienie

Zawiadomienie
Uprzejmie informujemy, że zebranie  sprawozdawczo – wyborcze
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej  w Zielonej Górze  
odbędzie się 27 marca 2022 r  o godz.13.00, w przypadku braku kworum o godz 13.15        
w siedzibie naszego  Towarzystwa
Ul. S.Żeromskiego 16 A

W imieniu  Zarządu
B.Bernaczek 
Przewodniczący