Bez kategorii

Zaproszenie

Wszyscy nasi członkowie, którzy najpóźniej do 13.maja 2022 r. uiścili swoją składkę członkowską, są zaproszeni:na nasze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwołuje na pisemne żądanie KomisjiRewizyjnej, na dzień 29.maja 2022 r. na godz. 13:00 (a przy braku quorum na 13:15) w siedzibienaszego Towarzystwa w Zielonej Górze przy ul. St. Żeromskiego 16A.Szerokie uzasadnienie konieczności, by takie Zgromadzenie …

Zawiadomienie

W dniu 12.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej – poniżej do pobrania protokół z obrad. W dniu 13.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej – poniżej do pobrania protokół z obrad oraz podjęte uchwały.      

Zmiana miejsca – Majówka 2019

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję że ze względów organizacyjnych zmieniło się miejsce naszej Majówki 2019. Nasza Majówka odbędzie się 25.05.2019 o godz 15.00 na Winnicy Julia Ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 15 66-002 Zielona Góra. Dojazd Autobusem MZK nr 25 o godz. 14:21 z przystanku “Centrum” ul.Westerplatte. Wysiadać proszę w miejscowości Stary Kisielin -przystanek “Szkolna”. Koszt uczestnictwa …

Język niemiecki szansą na sukces osobisty i zawodowy…

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Zielonej Górze prowadzi grupy językowe, w których realizowany jest program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Uczniowie naszej szkoły oprócz konieczności zdawania za parę lat obowiązkowej matury pisemnej i ustnej z j. niemieckiego mają bardzo wiele możliwości udziału …

Niemieckie potyczki językowe.

Tegoroczne zmagania z językiem niemieckim organizowane po raz kolejny w ramach Tygodnia Kultury Niemieckiej (16.04-20.04.2018) skupiły ponad 30 uczniów klas 1-4 LO (Liceum Ogólnokształcącego) i TZ (Technikum Zawodowego). Uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności leksykalno- gramatyczne biorąc udział w Szkolnej Olimpiadzie Języka Niemieckiego. Szkolny Drużynowy Konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Kto chciał się sprawdzić ze znajomości …

Deutsch na luzie na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Nasi uczniowie uczestniczyli kolejny raz w konwersatorium Deutsch na luzie prowadzonym w polsko-niemieckim dwugłosie, którego celem jest pogłębienie wiedzy o języku i szeroko pojętej kulturze naszego zachodniego sąsiada. Zaproponowane przez pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UZ tematy dotykają problemów bieżących, niekiedy mając za zadanie w przystępny i atrakcyjny sposób przekazać pewną wiedzę, a innym razem bawiąc …

Finał Wojewódzki Konkursu Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Do finału, który odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim 15.03.2018 zakwalifikowało się 6 drużyn. Pytania finałowe były już o większym stopniu trudności, oraz sprawdzały wiedzę nie tylko krajoznawczą. Uczestnicy musieli rozwiązać zadania gramatyczne oraz wykazać się znajomością przysłów niemieckich. Zdobyliśmy 1. miejsce !!. Byliśmy lepsi niż uczniowie ze szkół w Zielonej Górze, Świebodzinie, Międzyrzeczu. 🙂 Iwona …