Publikacje

Spotkanie z Panem Ambasadorem RFN (list p. ambasadora)

List od ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Dnia 30.05.2017 odbyło się w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości niemieckiej w Zielonej Górze spotkanie z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec, Panem Rolf’em Nikel. Podczas tegoż spotkania przedstawiliśmy naszemu szanownemu gościowi aktywność towarzystwa, jego historią, a także nasze zamiary na przyszłość. Poniżej zamieszczamy list, który otrzymaliśmy od Pana Ambasadora po spotkaniu. …