Dołącz do nas!

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy że można zostać naszym członkiem zwyczajnym (pobierz deklarację) lub wspierającym (pobierz deklarację) niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby, zgodnie z naszym Statutem – Rozdział III pobierając odpowiedni formularz, wypełniając i przesyłając go na nasz e-mail gruenberg@tskmn.pl.

Wypełniony formularz można także przesłać pocztą na nasz adres:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze
PL 65-066 Zielona Góra ul. Stefana Żeromskiego 16A
lub faxem Fax nr: +48 68 452 94 80

Formularz można także dostarczyć bezpośrednio w naszym biurze w Czwartek w godzinach od 13:00 do 16:00.

Członkami Towarzystwa mogą być też Niemcy, którzy nie zamieszkują na terenie Polski.

Wpisowe: 3,0 zł
Składka członkowska: 3 zł miesięcznie (rocznie 36 zł)