Integracja Pokoleń

Uczestnictwo młodych ludzi w Majówce w miejscowości Skąpe było dobrym przykładem na urzeczywistnienie tego zamierzenia- pielęgnowanie tradycji i integracja. Nadrzędnym dla nas celem w pracy z młodzieżą jest odkrywanie własnej tożsamości, wychowanie dla pokoju- walka z nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami, budowanie międzypokoleniowych mostów porozumienia, wskazówki, jak można funkcjonować w społeczeństwie multikulturowym. Co więcej, podczas realizacji tego kształcąco-kulturalnego przedsięwzięcia ważną wartością dodaną stało się to, iż młodsi członkowie zostali zainspirowani i silniej włączeni w struktury Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Zielonej Górze.

Opracowanie grupa Młodych Redaktorów przy TSKMN /
opieka merytoryczna Iwona Wysocka (Asystent edukacji kulturalnej)