Zarząd

 

Zarząd TSKMN Zielona Góra:

1. Bolesław Gustaw Bernaczek – Przewodniczący, Redaktor naczelny “Grünberger Monatsblatt”
e-mail: b.bernaczek@tskmn.pl
3. Zenon Stachowski – Zastępca Przewodniczącego
4. Stanisława Tomczak – Sekretarz
5. Bogusława Piersiak – Skarbnik
6. Krzysztof Pawlak – Członek Zarządu
7. Klaudiusz Balcerzak Członek Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Krzysztof Firlej – Przewodniczący
2. Andrzej Stein – Zastępca Przewodniczącego
3. Jan Grzegorczyk – Członek
4. Małgorzata Rusinowicz – Członek.