Vorstand

Vorstand SKGdDM in Grünberg:

Zarząd TSKMN Zielona Góra:

1 Jan Grzegorczyk  – Przewodniczący Zarządu  – j.grzegorczyk@tskmn.pl
2 Marzena Żołądziejewska  – Druga Zastępczyni Przewodniczącego Zarządu  – marzenka.zgora@wp.pl
3 Zenon Stachowski – Skarbnik – zenstachslawa@op.pl
4 Jessica Merstein-Siwak – Pierwsza Zastępczyni Przewodniczącego Zarządu  – jessica@vip.onet.pl
5 Bolesław Bernaczek – Członek Zarządu – bernaczek@tskmn.pl
6 Iwona Malinowska Sekretarz Zarządu – iwona.wsm@wp.pl
7 Piotr Janek – Członek  Zarządu – piotrjanek@tskmn.pl

KOMISJA REWIZYJNA:

1 Małgorzata Rusinowicz – Przewodnicząca  – gosiadr@op.pl
2 Andrzej Dziewa – Członek – atdziewa@gmail.com
3 Eugeniusz Merstein-Kwiatkowski – Członek – eugenmerstein@onet.pl
4 Teresa Artomska-Jankowiak – Członek – artomska@tskmn.pl
5 Andrzej Stein – Członek – Astein@tskmn.pl